Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, δίνει σαφέστατα το μήνυμα ότι οι αγορές αλλάζουν γρήγορα και το να ανταποκρίνεται κανείς σε αυτές τις μεταβολές, είναι μονόδρομος.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της έγκυρης αντίληψης των αναγκών της αγοράς.

Η Bestiles ταυτίζεται με αυτήν την αντίληψη και για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σε διαρκή εγρήγορση για εύρεση λύσεων και προϊόντων.

Επίσης, μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Bestiles δίνει έμφαση στις μόνες σταθερές αξίες οι οποίες είναι η σωστή σχέση ποιότητας/τιμής και η συνεχή προσπάθεια βελτίωσης υπηρεσιών καθώς και η μοναδικότητα των προϊόντων.