Επικοινωνία

Υπεύθυνος: Σταμάτης Μπέμπης
Πλουτάρχου 58Α, 17342 Αγ. Δημήτριος-Ελλάς
Τηλ.: 210 492 9054
Fax: 211 800 7178
Email: [email protected]

Φόρμα επικοινωνίας