• Τα προϊόντα ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση φθοράς από το πρακτορείο, η εταιρεία μας δεν αναγνωρίζει οποιοδήποτε κόστος.
• Μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων ουδέν λάθος ή πρόβλημα αναγνωρίζεται.
• Καλείστε να ελέγχετε τα προϊόντα πριν την τοποθέτηση, καθώς και για τυχόν σπασμένα, τα οποία δεν επιστρέφονται, μετά το πέρας της παράδοσης στον πελάτη, ή στην μεταφορική.