• Οι επιστροφές πλακιδίων και επίπλων μπάνιου δεν γίνονται αποδεκτές.
• Για τα προϊόντα ειδών υγιεινής, μπαταρίες, αξεσουάρ μπάνιου, κόλλες πλακιδίων και στόκους, γίνονται δεκτές εντός 10 ημερολογιακών ημερών, με την απόδειξη αγοράς και εφόσον τα προϊόντα δεν έχουν ανοιχτεί και είναι σε άριστη κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση τα μεταφορικά επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη.